Eddwin » Specials » Kinderangst
Informatie van A tot Z

Angsten bij kinderen, van baby tot volwassenheid

Angsten bij kinderen, van baby tot volwassenheid Kinderen in de groei krijgen te maken met veel angsten. Ze zijn bang om alleen gelaten te worden (separatieangst), bang voor monsters onder het bed en kunnen een fobie ontwikkelen voor hun school of voor een kamp met school. Negentig procent van de angsten bij baby’s, peuters en kinderen zijn leeftijdsgebonden, en dus normaal en niet zorgwekkend. De reactie van de vader, moeder of andere opvoeder op een bang kind is zeer belangrijk om een kind niet banger te maken.

Verschil tussen vrees en angst

Alhoewel de woorden ‘vrees’ en ‘angst’ vaak door elkaar worden gebruikt, is het nuttig er een duidelijk onderscheid tussen te maken. De fysieke reactie op vrees en angst zijn vrijwel dezelfde – ze hebben beide met het autonome zenuwstelsel te maken, met name het sympathische deel, dat de werking van het maagdarmkanaal aantast, de afscheiding van adrenaline bevordert, de hartslag verhoogt etc. Vrees is echter een emotionele reactie op een specifiek bestaand of vermeend gevaar, zoals kwaadaardige honden of boze geesten, terwijl angst een algemeen somber voorgevoel van naderend onheil aanduidt. Vrees is een kortstondige reactie op het gevaar. Het is gebaseerd op een onderschatting van de eigen kracht, vergeleken met de kracht die van de dreiging uitgaat. De vrees verdwijnt als er een verandering is het machtsevenwicht optreedt. In het bijzijn van een volwassene, die het kind als een aangeboden bescherming ervaart, zal de vrees van het kind worden onderdrukt of volledig verdwijnen. Daarentegen is een angstgevoel van algemene en blijvende aard. Het gaat daarbij niet om een specifiek object, maar weerspiegelt over de hele linie zwakheid, onhandigheid en hulpeloosheid. Angst kan het functioneren van onze verstandelijke vermogens tijdelijk belemmeren. Al naar de vorm van angst kan iemand even vergeten wat hij weet, hij kan gaan stotteren en hij is niet in staat zijn gedachten te uiten, alsof zijn geest is uitgewist. Het is belangrijk bij kinderen onderscheid tussen deze twee emoties te maken.

Angst en vrees bij kinderen is normaal

Tijdens het groeiproces krijgt een kind veel te verwerken. Als een kind nog niet is geboren, zit het veilig in het lichaam van de moeder en leeft het een parasitair leven. Als de baby op aarde is gekomen, komt het direct in allerlei nieuwe situaties terecht. Dat een kind hier angstig van wordt, is een normaal proces. Het kind heeft immers vaak niet zelf in de hand waar het naar toe gaat en in wat voor situaties het beland.
Separatieangst bij het 3, 4 en 5 jaar oude kind

Separatieangst bij het 3, 4 en 5 jaar oude kind

Een kind tussen de drie en vijf jaar oud krijgt dikwijls te maken met separatieangst. Dit is de angst om alleen gelaten te worden; het kind is bang dat de ouders (of andere vertrouwde personen) hem of…
Angst bij kinderen: Soorten angsten bij baby's

Angst bij kinderen: Soorten angsten bij baby's

Tijdens de eerste levensjaren van een baby krijgt het kind veel te verwerken, ze komen in aanraking met nieuwe dingen en situaties en ze krijgen te maken met meerdere soorten angst en vrees. Deze angs…
Angsten bij kinderen: afhankelijkheid en zelfvertrouwen

Angsten bij kinderen: afhankelijkheid en zelfvertrouwen

De ontwikkeling van angsten bij kinderen komt doordat het kind nog klein is en weinig kracht heeft. Hoe jonger kinderen zijn des te vatbaarder zijn ze voor angsten. Volwassenen (de ouder of opvoeder)…
Angsten bij kinderen: opgroeien en volwassen worden

Angsten bij kinderen: opgroeien en volwassen worden

Tijdens het groei- en leerproces bij opgroeiende kinderen krijgt het te maken met meerdere soorten angsten. Deze angsten zullen in de meeste gevallen, met de juiste hulp van de ouders (of opvoeders) v…
Angsten bij kinderen: De aangeleerde angsten

Angsten bij kinderen: De aangeleerde angsten

Aangeleerde angsten bij baby’s worden vaak gekenmerkt door de symptomen schrik, huilen, verstijven en zich constant vast willen klampen aan de moeder. De angsten ontstaan doordat het kind emotionele e…
Kinderangsten in de peuterjaren: zindelijkheid en angsten

Kinderangsten in de peuterjaren: zindelijkheid en angsten

Als het kind twee jaar is geworden zal het dingen gaan ontdekken en op avontuur uit willen gaan. Het kind gaat trekken aan het tafelkleed, expres morsen met melk en spelen met voedsel. Dit soms tot gr…

Kinderen: bang in het donker en angst voor duisternis

De angst voor donkere ruimtes of de vrees om in het donker te slapen is een normale angst bij kinderen van alle leeftijden. Deze angst bestaat uit de bestanddelen: de vrees voor eenzaamheid en de vree…
Kinderen: bang en angstig voor afkeuring en afwijzing

Kinderen: bang en angstig voor afkeuring en afwijzing

De behoefte om door andere mensen geaccepteerd te worden is van universele aard. Hoe erg kinderen hunkeren naar deze behoefte is onder andere afhankelijk van de ervaringen die ze in de jeugd hebben op…
Kinderen: bang voor afzondering en scheiding van ouders

Kinderen: bang voor afzondering en scheiding van ouders

In de kinderjaren komt de vrees voor scheiding van de ouders, in het bijzonder van de moeder, veelvuldig voor. Deze angst is een vreesreactie en in wezen een normale, en soms nuttige emotie. Een klein…
Kinderen: bang of vrees voor (eigen) agressie

Kinderen: bang of vrees voor (eigen) agressie

De belangrijkste behoefte van de mens is overleven. De angst voor agressie is daarom een logische en normale angst bij zowel kinderen als volwassenen. Iedereen is bang voor overvallers, moordenaars en…

Kinderen: bang voor de ouders

Kleinere kinderen kunnen om twee hoofdredenen bang zijn voor de ouders. Kinderen kunnen bang zijn dat de ouders hun kracht verliezen en zij niet meer in staat zijn voor hen te zorgen. Ook kunnen kinde…
Kinderen met examenvrees en stress voor toetsen

Kinderen met examenvrees en stress voor toetsen

Een examen, toets, proefwerk of de Cito-toets zal in de meeste gevallen angst en vrees opwekken bij kinderen. Bang zijn om te falen, gestraft te worden en de vrees te worden afgewezen zijn normale ang…
Kinderen en denkbeeldige angsten

Kinderen en denkbeeldige angsten

Kinderen kunnen op iedere leeftijd bang worden voor denkbeeldige wezens, voorwerpen of krachten. Dit kunnen onder andere monsters, heksen, boemannen en andere vreemde, niet-bestaande wezens zijn. Als…
Angsten bij pubers: Identiteitscrisis en vrienden zoeken

Angsten bij pubers: Identiteitscrisis en vrienden zoeken

Gewoonlijk zijn pubers de meeste angsten uit hun jeugdjaren ontgroeid. Hun angsten hebben betrekking op het feit dat hoewel ze geen kinderen meer zijn en er een hekel aan hebben als zodanig te worden…
Stille vrees bij kinderen tussen de zes en elf jaar oud

Stille vrees bij kinderen tussen de zes en elf jaar oud

Kinderen die naar school gaan zullen in veel gevallen hun angsten, vrezen en bangheid gaan verbergen. Ze zijn namelijk bang om publiekelijk af te gaan en uitgelachen te worden. Deze stille vrees gaat…
Kinderen tussen de 6 en 11 jaar: schoolfobie en angsten

Kinderen tussen de 6 en 11 jaar: schoolfobie en angsten

Bij kinderen tussen de zes en elf jaar vindt er een afname plaats van angsten met betrekking tot de veiligheid van het eigen lichaam. De kinderen zijn dan minder bang voor ziekte, ongevallen en ziekte…
Kinderen van drie en vier jaar: Het angstige en bange kind

Kinderen van drie en vier jaar: Het angstige en bange kind

Bij kinderen die nog niet naar de basisschool gaan spelen er diverse angsten. Deze angsten zijn in de meeste gevallen normaal voor de leeftijd (3 en 4 jaar) en horen bij het opgroeien van een kind. Al…
Bang kind: Hoe te reageren op angsten bij een peuter?

Bang kind: Hoe te reageren op angsten bij een peuter?

Veel ouders maken de fout door het kind extreem te straffen als het iets fout heeft gedaan of door het kind juist teveel in bescherming te nemen. Deze fouten kunnen angsten bij peuters aanwakkeren, wa…
Eerste angsten bij kinderen: bang voor vreemden en dieren

Eerste angsten bij kinderen: bang voor vreemden en dieren

Bij baby’s en kinderen in de groei komen veel angsten om de hoek kijken. De meeste soorten vrees bij baby’s zijn een normaal onderdeel van dit groeiproces. Kinderen die plots bang worden voor vreemde…
Kinderen: bang voor mislukking (faalangst)

Kinderen: bang voor mislukking (faalangst)

Faalangst en angst om te mislukken komt niet alleen bij kinderen voor. De wil tot slagen is een algemeen menselijke karaktertrek, die niets te maken heeft met leeftijd, sekse, of culturele achtergrond…
Gepubliceerd door Eddwin op 19-12-2014, laatst gewijzigd op 24-01-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!